Werkwijze

Uitvoering in 7 stappen

Onze unieke werkwijze zorgt ervoor dat elke bestelling correct wordt uitgevoerd.

Plaatsing azobé palen

  • Online prijsaanvraag of in de toonzaal op basis van een bestaand model of een ontwerp dat u aanbrengt. Dit kan een schets of een foto zijn.

  • U ontvangt een gedetailleerde berekening binnen de 2 werkdagen of in de toonzaal terwijl u erop wacht.

  • Na de bespreking en bestelling kan in samenspraak met u, uw project ingepland worden.

  • Op de afgesproken datum komen we de palen plaatsen en doen we de definitieve opmeting. Er kan dan ook ter plaatse nagekeken worden welke elektriciteitswerken er nodig zijn voor de automatisering.

  • Aan de hand van deze opmeting zal een gedetailleerde goedkeuringstekening op maat van uw project bezorgd worden. Indien nodig kan deze nog aangepast worden voor de productie.

  • Na uw goedkeuring starten we met de productie in ons atelier.

  • Op de afgesproken dag komen we uw poort plaatsen inclusief de automatisering van de poort indien deze besteld is.

De grondwerken voor een schuifpoort op rail of voor een zelfdragend schuifpoort kunnen eveneens door ons worden uitgevoerd.

Het plaatsen van de palen kan natuurlijk ook door u zelf of door een aannemer die de oprit aanlegt gedaan worden. Wij bezorgen dan de nodige instructies.

Indien gewenst kan aan de hand van een handleiding ook de poort afgehaald en zelf geplaatst worden.