houten poorten Lenaerts

FSC meer dan alleen maar legaal hout!

FSC gecertificeerd houten poorten

Nu de Europese regelgeving (EUTR) betreffende de import van hout verstrengd is zou men kunnen denken dat FSC gecertificeerd hout overbodig is, niets is minder waar.
 
De nieuwe regelgeving zegt niets over de manier waarop het hout ontgonnen is, maar enkel over de legale oorsprong. Als de vereiste documenten in orde zijn is de import legaal.

Op zich is dit uiteraard een belangrijke eerste stap – het zou eigenlijk zelfs evident moeten zijn – maar het mag geen eindpunt zijn. Verantwoord bosbeheer moet de doelstelling zijn en blijven. Voor tropisch hout is het aantonen van de ‘legale’ oorsprong op zich vaak niet zo evident, en kan een keurmerk zoals FSC ook hier op een vlotte manier de nodige garanties geven.

Alleen een gestructureerde aanpak zoals deze van het label FSC kan garant staan voor hout uit goed beheerde bossen.

Volgende is een voorbeeld van verantwoorde houtkap in een tropisch bos:
Alle kaprijpe bomen worden in kaart gebracht met gps-locaties, daarna worden de te kappen bomen in de percelen aangeduid waarbij rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid, zodat de impact van het transport zo klein mogelijk blijft. Bij de evaluatie van de resultaten zijn ook de moederbomen aangeduid die zorgen voor de zaailingen na de kap en er is voor gezorgd dat er gemiddeld op de grootte van 3 voetbalvelden slechts één boom geveld wordt. Gedurende de volgende 30 jaar zal er dan in dit deel geen ontginning meer zijn.
Verder zijn er zones ingesteld waarin nooit mag gekapt worden zodat de fauna en de flora behouden blijft in die gebieden.
 
FSC is meer dan alleen maar hout uit goed beheerde bossen, de plaatselijke bevolking moet immers ook mee genieten van de baten van het bosbeheer, en bosarbeiders krijgen voor hun arbeid een eerlijk loon waar zij en hun gezin goed van kunnen leven. De organisatie ziet er op toe dat de mensen niet uitgebuit worden en dat de werkomstandigheden veilige zijn.
 
Indien de plaatselijke overheid dit voorschrijft zijn de concessiehouders ook verplicht om de nodige infrastructuur op poten te zetten zoals het aanleggen van wegen, het boren van waterputten en het bouwen van scholen en hospitalen om de bevolking toegang te geven tot onderwijs en medische verzorging.
 
De controle van dit alles gebeurt door een onafhankelijk controleorganisme, geen omkoopbare ambtenaren maar inspecteurs die de vooropgestelde vereisten op geregelde basis controleren en ook tussentijdse steekproeven uitvoeren.
 
Zo worden ook de export- en de importbedrijven streng gecontroleerd. Aankoop en verkoop worden opgevolgd en vergeleken zodat de geen foute partijen hout in omloop kunnen komen.
 
De verwerkers zoals Lenaerts Houten Poorten worden minstens jaarlijks gecontroleerd om na te gaan of aan de vooropgestelde eisen voldaan is. Om aan deze eisen te voldoen hebben wij procedures uitgewerkt en een uitgebreid informaticasysteem op punt gezet.
 
Waarom we dit alles doen? Omdat we in de toekomst ook nog van een prachtige grondstof zoals padoek willen genieten en om onze toekomst op deze planeet niet in gevaar te brengen! Kies dus bij al uw aankopen waar mogelijk voor producten met een FSC-label.