houten poorten Lenaerts

Forest Stewart Council

Waarvoor staat FSC?

FSC staat voor Forest Stewardship Council of vrij vertaald: "raad voor duurzaam boshebeer". De raad werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Deze organisatie ondersteund door het WWF ziet er op toe dat hout op legale wijze ontgonnen wordt en dat de bosbeheerder voldoet aan de milieu, sociale en economische eisen die voorop gesteld zijn.
 

Verantwoord bosbeheer

  • Houdt rekening met het milieu: 
Door goed bosbeheer zal de fauna en de flora van het bos behouden blijven en zelfs verbeteren. Beschermde gebieden mogen niet betreden worden en er zijn strikte regels voor de selectie van de te kappen bomen.
 
  • Heeft respect voor sociale rechten:
De exploitant dient de eigendomsrechten van de lokale bevolking en de arbeidsomstandigheden van de bosarbeider te respecteren. Door de lokale bevolking arbeid en een degelijk loon te bezorgen zullen zij het bos niet plat branden voor veeteelt of landbouw.
 
  • Is economisch haalbaar: 
Met andere woorden betaalbaar voor de eindgebruiker. De “Chain Of Custody” (CoC) of handelsketen mag geen onoverkomelijke meerprijs vormen.
 
Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan de meeste alternatieven.
Door bij uw aankopen van hout en papier voor FSC-gelabelde producten te kiezen, kiest u voor bos en mens.
 

Tien FSC-principes van goed bosbeheer

  1.   

Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.
  2.    Het gebruik en eigendom van het bos zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  3.    De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  4.    Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  5.    De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  6.    De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7.    Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  8.    De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  9.    Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  10.  Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.