houten poorten Lenaerts

Faq

1   Algemeen

1.1   Hoelang ziet padoek oranje-rood?

 • Padoek heeft een oranje-rode kleur als het vers bewerkt is. Bij blootstelling aan licht zal deze kleur binnen de drie weken naar bruin veranderen. Afhankelijk van de hoeveelheid zon dat er aan kan, zal padoek binnen het jaar mooi grijs verkleuren.

1.2   Is padoek (klasse I) sterker dan western red ceder (klasse II)

 • De klasse van een houtsoort wordt bepaald door de gemiddelde levensduur in contact met de grond (paaltje 50mm x 50mm). Bron "Belgium Woodforum"Voor klasse I (padoek) is dat meer dan 25 jaar, voor western red ceder is dat 15 tot 25 jaar. Gezien de houten poorten niet in contact komen met de grond en altijd rondom door de wind kunnen drogen zal de levensduur nog aanzienlijk verlengd worden. Hierdoor is er tussen klasse I en II bijna geen verschil. Er is wel een verschil in mechanische eigenschappen. Padoek is een hard hout, western red ceder is een zacht hout. Indien u een hond achter uw poort wil houden raden wij hard hout aan.

1.3   Hoelang gaat een houten poort mee?

 • De gemiddelde gebruiksduur van en klasse I (bv padoek)  in contact met de grond (paaltje 50mm x 50mm) is 25 jaar
 • Vermits de poorten geen contact met de grond hebben is de levensduur aanzienlijk langer. Voor een klasse I houtsoort zoals padoek kunnen we dus stellen dat de poort levenslang zal meegaan.

1.4   Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 Alle offertes zijn geldig gedurende één maand. 
 • Artikel 2 Bij de bestelling van maatwerk is een voorschot van 30% gebruikelijk. 
 • Artikel 3 Betalingen dienen contant te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum op rekeningnummer 778-5901639-20. 
 • Artikel 4 Bij niet-betaling van de factuur binnen de 8 dagen, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand en een verhoging van de factuur met 10% als kostendekking verschuldigd zijn. 
 • Artikel 5 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een bestelling, is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 50 procent van de waarde van de bestelling. 
 • Artikel 6 Alle materialen blijven eigendom van de verkoper tot de rekening volledig is voldaan. 
 • Artikel 7 Het graven van funderingen is voorzien in losse grond. Het opbreken van ondergrondse verharding kan alleen in regie. 
 • Artikel 8 De afvoer van afbraak materialen of overtollige grond is niet voorzien. De kosten voor de afvoer of verwerking, conform de milieuwetgeving zullen in rekening gebracht worden. Het vakkundig terug plaatsen van de bestrating is niet inbegrepen.
 • Artikel 9 De offerte omvat enkel wat beschreven is. Alle meerwerken of werken voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden zullen in regie aangerekend worden, dit volgens de gangbare uurlonen. 
 • Artikel 10 Geïnstalleerde goederen vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de verkoper zelfs indien zij nog niet betaald zijn. 
 • Artikel 11 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.